Ajánljuk


Magánembereknek

Ajánlunk személyes konzultációt, melyen rövid beszélgetésen megismerjük a műszaki problémákat, a lehetőségeket, egyeztetjük a problémamegoldás lépéseit. Meghatározzuk, felmérjük az ingatlana helyzetét, állapotát, környezetét, minősítjük és értékeljük azt a problémamegoldásra koncentrálva. Alternatív javaslatokat adunk a felmerült kérdések megoldására, koncepciótervet dolgozunk ki a fejlesztésre, mely alapján dönteni lehet a fejlesztésről. Elkészítjük a szükséges terveket, azokat engedélyeztetjük a közműszolgáltatókkal, kezelőkkel egyeztetünk. Alkalmassá tesszük az ingatlant építési beavatkozásokra. Elkészítjük a tenderkiírást, hogy mit, hogyan, milyen anyagokból, milyen mennyiségben készítsen el a kivitelező. Segítünk a kivitelezőt kiválasztani, olyan kiviteli terveket készítünk, melynek építése költségeken belül marad. Megszervezzük a kivitelezést, tervezőként felügyeljük, műszaki ellenőrként ellenőrizzük, vagy felelős műszaki vezetőként lebonyolítjuk az igényeknek megfelelően.Önkormányzatoknak – Közintézményeknek

Önkormányzatoknak és Közintézményeknek ajánlunk Szakértői konzultációt, tanácsadást, szakvélemények készítését, főépítész szakértői szolgáltatást. Ajánlunk vizsgálatokat, állapot-felmérést és meghatározást, probléma feltárást, fejlesztési program kidolgozását, meghatározását. Ajánljuk fejlesztési koncepció elkészítését projekt pályázatokhoz, településfejlesztéshez, területfejlesztéshez, település-szerkezeti tervek, szabályozási tervek és integrált városfejlesztési stratégiák elkészítését. Ajánlunk teljes körű tervezést projektek generál tervezési munkáinak elkészítését az állapot felvételi-, engedélyezési-, tenderkiírási-, kivitelezési- és megvalósulási tervek tekintetében. Ajánlunk szakértői közreműködést tenderkiírás elkészítésében, tenderezés lebonyolításában, kivitelező kiválasztásában, költségek optimalizálásában és az erre vonatkozó kiviteli tervek elkészítésében. Ajánljuk szakértői közreműködésünket kivitelezés szervezésben, lebonyolításban, tervellenőrzésben, műszaki ellenőrzésben és felelős műszaki vezetői területen közreműködve a használatbavételi engedély megszerzésében, a garanciális időszak lebonyolításában.Vállalatoknak

Ajánljuk vállalatoknak, ingatlanfejlesztőknek a szakértői tanácsadást, konzultációt, rendszeres szakértői szolgáltatást szakvéleményezést,.épületenergetikai tanúsítás elkészítését. Ajánljuk ingatlanok felmérését, állapot-meghatározó vizsgálatát, fejlesztési lehetőségek programjainak kidolgozását. Ajánljuk koncepciótervek, fejlesztési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, hatásvizsgálatok elkészítését, projekt megvalósítás, ráfordítás elemzését, időszükséglet elemzését, településrendezési tervek elkészítését. Ajánlunk teljes körű építőipari generáltervezést és engedélyeztetést építési engedély, vízjogi létesítési engedély, útépítési engedély, tűzvédelmi engedélyek terén. Ajánljuk tenderkiírás elkészítését, a tendereztetés lebonyolítását, az eredmények kiértékelését, a műszaki megoldások optimalizálását és a kiviteli tervek elkészítését. Ajánlunk kivitelezés szervezést, tervellenőrzést, műszaki ellenőrzést, lebonyolítást, használatba adást és garanciális időszak kezelését.Mindenkinek

Ajánljuk mindenkinek a Konstruma Mérnöki Iroda Kft integrált szolgáltatását. Ajánljuk mindenkinek a Konstruma módszert az épített környezet alakításában, az Új világ tervezésében. Ajánljuk mindenkinek szaktudásunkat a fenntartható környezet létrehozásában. Ajánljuk mindenkinek ismereteinket a magyar örökség, a környezeti kultúra, a műemlékek fenntartásában, megőrzésében, továbbfejlesztésében. Ajánljuk mindenkinek magunkat álmaik megvalósításában, a legoptimálisabb épített környezetük létrehozásában. Ajánljuk mindenkinek „zéró energiájú épületek” létrehozásában szaktudásunkat épületenergetikai szakterületen.
Hírlevél Facebook Twitter Youtube