Befejeződött a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely, vallásturisztikai fejlesztése

Bodajk, Fejér Vármegye legkisebb városa, amit gyógyító forrása miatt sokan ismernek és látogatnak több, mint ezer éve. Történetéhez szorosan kapcsolódnak a háborúk és az azt követő újrakezdések is. Legutóbb 2003-ban érte megrázkódtatás: földrengés gyengítette falait. A felújítás elodázhatatlanná vált, ennek megtervezésére írt ki közbeszerzési eljárást a fenntartó Székesfehérvári Egyházmegye, amit a KONSTRUMA KFT nyert el. A beruházás nagyobb és látványosabb lett, mint eredetileg tervezték.

A kegyhely gazdái minden időben igyekeztek gondoskodni az oda látogatókról és szükségleteikről. A terület fejlesztését is eszerint végezték: először csak egy kis kápolnát emeltek, majd köré falat. A kapucinus szerzetesek kétszer is nekikezdtek a templom építésének, mire sikerült befejezni. Később a templom alá kripta épült, majd a II. világháború után bővítették kerengővel és a szent kút fölé toronysisakot is emeltek. Folytatták a bástya építését és az udvar feltöltését földdel, a teret kőfalakkal osztották meg. Nehéz volt hívőként élni a háború után, védték magukat is a kőfalakkal a forrást, és hitüket őrzők.

A látogatók pedig csak jöttek-jönnek, a világ is változott, elérkezett tehát az idő a nyitásra. A tervezés közbeszerzési pályázatán csak az vehetett részt, aki -személyesen szerezve benyomást- elment a kiírás ismertetésére a helyszínre. Az ismertetőt Mórocz Tamás plébános tartotta. Másfél óra összeszedett, alaposan átgondolt bemutatása volt ez az elvárásoknak. Megható volt e fiatal ember szenvedélyes előadása és tenniakarása. A Konstruma Kft. vezető tervezője nagy lehetőséget látott az ezeréves helyszín mondanivalójának feltárásában és bemutatásában. Hívők és nem hívők számára egyaránt átélhető a hely varázsa, ha a környezet módosítása jobb körülményeket biztosít – tárta terveit a megrendelő elé, Dr. Oláh M. Zoltán, aki meg is nyerte magának a megrendelőt és a feladatot is.

Ahogy az alapozási mélységről megbizonyosodva előkerültek a római kövek, a fejlesztés jóval nagyobb perspektívát nyitott meg. Új, talán kissé merésznek tűnő fejlesztési koncepcióra kaptak javaslatot Spányi Antal megyés püspök és Mórocz Tamás plébános urak. A vázlatok elveket, térkapcsolatokat, új funkciókat, nagyvonalúbb építészeti megjelenést mutattak be, amihez több pénzre is volt szükség. A megbeszélés végére kirajzolódott a megoldás is: a Kormányzat pénzügyi támogatása mellet az Egyházmegye is hozzájárul a költségekhez, így a munkát közös erővel és összefogással el tudják végezni.

A fejlesztés a teljes épületegyüttest és a kálváriát is érintette. Megváltoztatta a városközpont jelentőségét, megnövelte turisztikai célú látnivalóinak- és lehetőségeinek körét. A kegyhely kerítéseinek egy része -a központ felé és az udvarok között- elbontásra került. Az elválasztó falakat megszüntetve, térkapcsolatok létesültek. A földbástyát nagyrészt lebontva, a felszabaduló területen urnatemető nyílt. A belső kripta kibővült és kapcsolódik az urnatemetőhöz. A szentély alatti lemélyítéssel előkerültek a korábbi építési periódusok maradványai, a kis kápolna szentélyfala, a körítő-fal, a korábbi szentély padlószintjei és sírok, a templom mellett. Az udvar szintkülönbségét új tereplépcső hidalja át, amely bevezet a szent kúthoz. A Kálvária és a zarándokpihenő felől nyíló új kapuzat, a zarándokokat kiszolgáló szociális épülethez és oktatóteremhez, valamint a kegytárgy bolthoz teremt kapcsolatot. A szent kút udvarából kettős lépcső vezet a kerengőbe és emeli ki a Mária szobrot. A szobor fölött a sisak is magasabb lett, megújult annak héjazata és csúcsdísze is. A rendház négy szintjét a belső lépcső fejlesztésével összekötve, későbbi használatra készítették elő.

A templomon is látni a változást. A zarándokudvar felé, az elfalazottnak látszó déli kapu megnyitása közben új falikép tárult fel, ami restaurálás után megtekinthető. Megújult a belső liturgikus tér, valamint a templomon kívül új, baldachinos oltár épült. Ez egy szokatlan, de nagyon praktikus megoldás, hogy méltó körülmények fogadják a búcsúk alkalmával nagy számban érkező híveket, a kültéri miséken. A templom oldalhajó galériáján, az egyház kincseit bemutató tárlat várja a látogatókat, akiket új üvegkapu fogad a templom főbejárata mellett, összekötve azt a városi térrel.

A beruházás után a templom és zarándokhely “BASILICA MINOR” rangot kapott, amit a főbúcsú alkalmával -több ezer ember jelenlétében- Erdő Péter bíboros prímás, Ferenc pápa ajándékát átadva hirdetett ki.

Bozóki Szilvia

Dr. Oláh Mihály Zoltán